KODEX komunity Bitcoin Skupiny

Všetky informácie v rámci našich produktov sú určené výhradne na študijné účely tém týkajúcich sa obchodovania na burze a neslúžia v žiadnom prípade ako konkrétne investičné, či obchodné odporúčania. Projekt bitcoinskupina.com nie je registrovaným brokerom, investičným poradcom a ani maklérom. Spomenuté konkrétne finančné produkty, komodity, akcie, kryptomeny či obchodovanie, sú vždy a len za účelom štúdia obchodovania na burze. Poskytovateľ nie je zodpovedný za konkrétne rozhodnutia jednotlivých užívateľov. Burzové obchodovanie a investovanie s finančnými inštrumentmi (a kryptomeny obzvlášť) je vysoko rizikové. Rozhodnutie obchodovať na finančných trhoch je zodpovednosťou každého jednotlivca a jedine on sám nesie za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Prezentované výnosy stratégií nie sú zárukou budúcich výnosov. Neobchodujte na burzovom trhu, ak nie ste riadne oboznámený s konkrétnym finančným inštrumentom. Podľa platnej právnej úpravy je prostredníkom pre riešenie mimosúdnych sporov medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služby Slovenská obchodná inšpekcia.

Obsah, ktorý nájdete v našej VIP skupine/produkte je náš vlastný subjektívny názor, ktorý negarantuje v žiadnom prípade 100% úspešnosť a nie je v žiadnom prípade finančnou radou. Pohyby na trhu sú ťažko predvídateľné, a preto odporúčame zvážiť riziko obchodovania na burze. Nenesieme zodpovednosť za prípadne straty, ktoré vzniknú pri obchodovaní na burze.

Pravidlá komunity

Vyhrážanie sa, spam, urážky, nadávky a všeobecne nemorálne správanie je v našej komunite prísne zakázané. Snažíme sa budovať jednu komunitu obchodníkov, ktorí by si mali navzájom pomáhať. Zakázane je aj preposielanie analýz, signálov a ďalších informácii z prostredia iných konkurenčných skupín. V prípade nedodržania podmienok budeme žiaľ nútení členov s nevhodným správaním vyhodiť bez možnosti vrátenia poplatku za členstvo/produkty a odstránenia banu.

Pravidlá pre chat na Discorde

1.) Ako isto viete, tak tu v prvom rade budujeme komunitu traderov a nie gamblerov a veštcov. Preto otázky typu, kedy BTC poletí, kedy altcoiny spadnú a o koľkej hodine a kedy bude dno ani vôbec neriešime a neodpovedáme. Môžete sa nás opýtať, kde zadať target, kde zadať stoploss a kde otvoriť obchod. Vítané sú aj otázky typu, kde a ako začať obchodovať. Aký obchodný systém používať, aký indikátor použiť, aké máte zisky na burze a môžete nás aj požiadať o výpis z účtu na burze, aby ste si overili, či ste skutočne v dobrých rukách traderov, ktorí vám majú čo odovzdať.
2.) Neprosíme si sem ani žiadne affiliate odkazy, a to platí aj pre všetkých adminov Bitcoin Skupiny. Povolené sú len odkazy na články, novinky, Tradingview graf atď. A všetko, čo súvisí s tradingom.
3.) Chat slúži na komunikáciu s tradermi v našom VIP členstve a nie je možné sem pozvať cudziu osobu, ani robiť screenshoty a rozosielať ich na internete. To platí pre ktorékoľvek miesta.
4.) Skupina je moderovaná adminmi a v prípade podozrenia o pokus vynášania informácii, vyhrážanie sa a nadávanie riskujete vyhodenie bez možnosti náhrady platby za členstvo!
5.) Shitcoiny ani v skupine, ani v chate neriešime a neobchodujeme. Gambliť môžete skúsiť inde.

Zákaz šírenia materiálov z našich produktov

Zneužitie prístupu k členstvu VIP Bitcoin Skupina, jeho neoprávnené využívanie alebo vykonávanie neoprávnených úprav, napodobňovanie alebo kopírovanie obsahu nášho členstva VIP Bitcoin Skupiny a neoprávnené používanie označenia „Bitcoin Skupiny“, sa v zmysle príslušných zákonov považujú za konanie porušujúce práva duševného vlastníctva poskytovateľa zakladajúce civilnoprávnu alebo aj trestnoprávnu zodpovednosť. Za neoprávnené používanie označenia „Bitcoin Skupiny“ sa nepovažuje informácia o používaní služieb Bitcoin Skupiny (tzv. referencie) užívateľom. Konanie užívateľa, ktoré sa považuje za porušenie práv duševného vlastníctva poskytovateľa je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy, pričom výpovedná lehota je 24 hodín.
Zákazník má zakázané poskytovať svoje prihlasovacie údaje tretej strane.